Müşteri Destek Hattı0362 447 4 777

Otomatik Pano Satışı

Jeneratör Transfer Panosu sistem ile gelen şebekenin kesilmesi durumunda , jeneratör devreye girerken , çıkış fazları üzerinde yer alan kontak şebek kontaklarını açtırarak iki gücün çakışmasını önler.

Mevcut şebekenize , bir jeneratör eklemek istediğinizde gelen şebeke ile jeneratörünüzün senkron bir uyumla çalışması hem işletme güvenliğiniz hem de can güvenliğiniz açısından zorunlu bir durumdur. Otomatik Transfer Panosu (OTP - ATS)

Otomatik Transfer Panosu, kısaca ATS olarak bilinen bu tip panolar, yedek güç kaynağının başarısız olması durumunda jeneratörün geçici elektrik enerjisi sağlayabilmesi için, genellikle, bir yedek jeneratörün bulunduğu yere monte edilir. Bu pano sürekli olarak elektrik şebekesinin gücünü izler. Bir kesintiden önce gelebilecek dalgalanmalar veya ciddi enerji kalitesi sorunları jeneratörün başlatma komutunu tetikler.

Yedek gerilim ve frekans sabitlendiğinde, transfer panosu jeneratörü çevrimiçi duruma getirir. Elektrik şebekesi elektriği geri yüklendiğinde, önceden belirlenmiş bir süre dalgalanma olmadan, anahtar normal konumuna geri döner. Soğutma aralığı tamamlandıktan sonra, jeneratör otomatik olarak kapanır.

Bütün bu eylemler insan müdahalesi olmaksızın gerçekleşir. Otomatik transfer panosu (ATS) hem birincil hem de yedek güç kaynaklarına bağlandığından, elektrikli bir röle görevi gören ekipman ve güç kaynakları arasında aracı olarak görev yapmaktadır.

 

Transfer Panoları

Şebeke veya jeneratör enerjisini yük çıkışına yönlendiren ve anahtarlamasını sağlayan sistemlerdir. Anahtarlamalar kumanda panolarının şebeke ve jeneratör enerjisini kontrol ederek uygun durumda transferi gerçekleştirir. Transfer sistemi tüketilen güce göre kontaktörler veya motorlu şalterler ile gerçekleştirilir. Transfer panolarının gücü jeneratörün besleyeceği güce göre en az jeneratör gücünde olmalıdır. Tipik bir transfer pano bağlantısı aşağıda örnek olarak aşağıda olduğu gibidir. Dağıtım panosunda jeneratörün besleyeceği yükler acil ve acil olmayan yükler olarak ayrılmıştır. Bazı durumlarda dağıtım panolarında acil olan ve olmayan yükler ayrılmamakta şebeke enerjisi varken bire bir yükleme, jeneratörle yapılan beslemede kısmi yükleme yapılmaktadır. Bu gibi durumlarda şebeke gücü jeneratör gücünden fazla olduğu için transfer panosunda kullanılan kontaktör veya motorlu şalter şebeke gücüne uygun seçilmelidir. Transfer jeneratör üzerinde yapılmışsa müşteri panosundan şebeke ve yük kablosu olarak 2 adet enerji kablosu çekilmesi gerekmektedir.


Transfer harici tip panoda yapılmışsa aşağıdaki hususlar şunlardır.
> Transfer panosunu mümkün olduğunca dağıtım panosunun yakınına yerleştirin.
> Transfer panosunun yerleştirileceği alan havalandırması iyi nem ve rutubetin bulunmadığı temiz ve kuru bir ortam olmalıdır.
> Transfer panosu etrafında çalışmalar için yeterli alan bırakılmasın sağlayın.
> Transfer panolarının üzerine yabancı maddeler koymayınız.
> Transfer ve dağıtım panosu önüne izolasyon sağlayacak kauçuk muşamba veya benzeri materyaller serin.
> Jeneratör ve şebeke gücüne uygun kablo kesiti kullanın. (Bkz bölüm 4.10)
> Transfer panosunda kullanılan kesicilerin kontrolü ve referans gerilimleri için transfer panosuyla kumada panosu arasına 8 X 2,5 mm² kumanda kablosu
çekin.
> Transfer panosunu mutlaka topraklayın.


Kumanda Panoları
Jeneratör setinin çalıştırılması, motor ve alternatörün kontrol edilmesi, alarm durumunda jeneratör setini durdurması işlemlerini yönetir.
Otomatik ve manuel kumanda panoları vardır. Tüm kumanda işlemleri kumanda panoları ön kapağında bulunan mikro işlemci elektronik kontrol panelleriyle yapılmaktadır.


Otomatik Kumanda Panosu
Jeneratör setinin ve şebekenin otomatik transferi için kullanılır. Kontrol paneli vasıtasıyla sürekli olarak şebeke enerjisini izler. Şebeke gerilimin ayarlanan parametric sınırların dışına dışına çıkası veya en az bir fazının kesilmesi durumunda şebekeyi devre dışı bırakarak jeneratör setini devreye sokar. Jeneratör setini çalışmasını sürekli izler ve alarm durumu oluştuğunda alarmın önemine göre işlem yapar. Şebeke enerjisinin geri gelmesi ve ayarlanan paramere sınırlar içine girmesi durumunda yükü şebekeye devrederek bir sonraki kesinti için hazırda bekler.

 

 

Ekol Jeneratör Samsun Jeneratör Servis Satış Sistemleri